Document Control

Dragon Solutions

„Zarządzanie dokumentacją projektową to przede wszystkim kontrola poprawnego i bezpiecznego obiegu dokumentów wewnątrz firmy, jak również pomiędzy kontrahentami”

Kontrola Dokumentacji Projektowej

Niezależnie od tego czy projekt jest mały, średni czy duży i kompleksowy, Kontrola Dokumentacji Projektowej oraz jej archiwizacja są równie ważne dla każdego rodzaju projektu. 

O nas

Marianna Paul-Cichosz

Marianna Paul-Cichosz

Document Controller | Project Document Controller | DC Consultant

Na rynku zawodowym jako Document Controller pracuję od 2012r. 

Zdobywając doświadczenie w multidyscyplinarnym środowisku (współpracując m.in. z korporacją, biurem projektowym, oraz brałam udział przy 3 projektach ‘on site’ w branży morskiej i offshorowej
(Flotel, FPF i FPSO). 

Współpracuję z branżami związanymi z:

– Oil and Gas (remonty onshore, stocznie) 

– projektowaniem, 

– inżynierią,

– budową czy produkcją

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Usługi

Zajmuję się zarządzaniem dokumentacją projektową poprzez cały cykl życia dokumentu oraz poprzez wszystkie fazy projektu.

Począwszy od Przygotowawczej, Wykonawczej i Końcowej.

Usługi z zakresu kontroli dokumentacji projektowej: Rejestracja, dystrybucja jak i weryfikacja zgodności i jakości z wymogami i procedurami dokumentacji projektowej.

W zakres usług wchodzi również:

– Codzienne zarządzanie dokumentami dotyczącymi projektu lub działu

– Tworzenie systemu (procedur, narzędzi itp.) na potrzeby projektu

– Konfiguracja / modyfikacja systemu kontroli dokumentów   (procedury, procesy, szablony itp.)

 – Uruchamianie i zarządzanie systemem kontroli   dokumentów dla projektu lub działu/branży.

KONTAKT

Serdecznie zapraszam do kontaktu w celu nawiązania współpracy.